Sitata soraň
65445de874
Leave Your Message
653a37e8ms Baý
Tejribe

kompaniýamyz hakda

On ýyldan gowrak üznüksiz tagallalardan soň, eksport ýelimleriniň önümçilik liniýasy üçin enjamlary dizaýn etmekde we öndürmekde ýöriteleşen iri we orta göwrümli halkara kärhanasyna öwrüldik.

On ýyldan gowrak üznüksiz tagallalardan soň, eksport ýelimleriniň önümçilik liniýasy üçin enjamlary dizaýn etmekde we öndürmekde ýöriteleşen iri we orta göwrümli halkara kärhanasyna öwrüldik.

Koprak oka
88

Tehniki işgärler

70

AGENT TERJIMEÇILIGI

10+

YEYLLAR TASLAMASY

88+

ÜPJÜNÇILIK ARERI

Dürli görnüşli önümler

Önümler we gyzgyn

Dünýäni birleşdiriň, tükeniksiz mümkinçilikler! Logistika hyzmatlarymyz, işiňiziň kadaly geçmegine mümkinçilik berýän çalt we ygtybarly ýük ulaglary bilen üpjün edýär. Biziň bilen logistika arzuwlaryňyzy amala aşyrmak aňsat, harytlaryňyz elmydama öz wagtynda geler we size has köp iş mümkinçilikleri döreder!

Aýratynlyk hyzmaty

Habarlar we maglumatlar